大发快3

Home>Một người lạ đã tấn công người đi bộ ở Paris, một người đã chết …"Chúa vĩ đại!"
Một người lạ đã tấn công người đi bộ ở Paris, một người đã chết …"Chúa vĩ đại!"
Time:2020-08-20
Views:1885

大发快3平台

  
LIVE      

Một người lạ đã tấn công người đi bộ ở Paris, một người đã chết …"Chúa vĩ đại!"

大发快3

Một người lạ đã tấn công người đi bộ ở Paris, một người đã chết …"Chúa vĩ đại!"

Một người đàn ông tấn công một người đi bộ trong thành phố Paris, pháp, vào ngày 2 giờ địa phương, làm một người chết và một người bị thương.

AFP trích dẫn nguồn tin của cảnh sát cho biết nghi phạm là một người pháp sinh ra ở pháp, người đã hét lên "Allah vĩ đại" trước khi bị bắt.

Nguồn tin cũng cho biết nghi phạm bị bệnh tâm thần và không thể chịu nổi việc người hồi giáo bị giết trên thế giới.

Bộ trưởng bộ nội vụ pháp, Gerald damanin, nói trên mạng xã hội X(cựu twitter) : "cảnh sát vừa bắt giữ nghi phạm tấn công người đi bộ gần grenelle ở Paris. Sở cứu hỏa Paris đã xử lý người chết và người bị thương. Hãy tránh xa khu vực này ".

Eve I ¿ A, eve ´ a ¥æ ˆ ° c  e ‡ city  c ‡ ƒ e ² ¨ e ˆ ¹ æ ˆ  æ eve ” æ “ Š c › ® æ ¨ ™

A € € a € € œ a – I phần tư š 11 æ œ ˆ 19 æ — ¥I phần tư Œ e ˆ ¹ eve e š a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ e  a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a Š æ city Œ  a € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ a € Š a, ba phần a œ ‹ a ¹ ‹ e  ² a € ‹ a €  c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š e ™ ¤a º † æ ° điều torah a € ™ æ š – a Œ – a ½ ± e Ÿ ¿ E ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ c ” ± eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a • † a º º æ “  æ œ ‰ c š „ e ˆ ¹ eve e š e ¿ ‘ æ œ Ÿ a ¤š æ ¬ ¡ A œ ¨ c ´ … æ Carey barber µ æ µ, a Ÿ Ÿ e  a ˆ ° æ ‰ điều torah æ Š phần tư æ ˆ – e € … e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¤– c • Œ æ “ ” æ † ‚ I phần tư Œ e š ¨ c  € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c š „ æ Œ  c º Œ I phần tư Œ e ˆ ª e  ‹ æ ˆ  c ‚ º a º † æ – ° c š „ æ eve ” æ “ Š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ e ™ ¤a º † a  ¯ e ƒ ½ a ½ ± e Ÿ ¿ E  ‹ e phần tư ¸ a ® ‰ a … ¨ I phần tư Œ æ › ´ a Š a Š ‡ æ µ, a ¸ Š e ¡  c ª  e ¢¨ e š ª a € ‚

A € € a € æ 11 € œ ˆ 19 æ — ¥I phần tư Œ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a œ ¨ c ´ … æ µ, a º ž a ¸  c  điều torah I phần tư Œ a Š æ city Œ  a º † a ¸ € e ‰ ˜ c ” ± æ — ¥æ œ ¬ æ µ, e  ‹ a … ¬ a  ¸ a € Œ æ — ¥æ œ ¬ e ƒ µ e ˆ ¹ a €  e  ‹ c ‡ Ÿ c š „ e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ I phần tư Œ e © ² e ˆ ¹ c › ® a ‰  eve a  a  œ æ ³ Š a œ ¨ a ¹ Ÿ e – € e , a  ° e  ” æ ¸ ¯ a € ‚ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ a ± ¬ æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¯ Œ a • † æ ˜ ‚ a Š C ˆ ba phần a   a ¸ ‹ c š „ e ˆ ¹ a … ¬ a  ¸ a € ‚

A € € a € æ 11 € œ ˆ 24 æ — ¥I phần tư Œ a  ¦ a ¸ € a ½  eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a • † a º º æ “  æ œ ‰ c š „ a € Œ e Œ city c ± ³ a €  e ™ Ÿ e › † e điều torah  c ® ± e ˆ ¹ I phần tư Œ a œ ¨ a  ° a º ¦ æ ´ ‹ e  a ˆ ° a ¸ € æ ž ¶ c „ ¡ A º º æ © Ÿ c š „ e ¥² æ “ Š a € ‚ 11 æ œ ˆ 26 æ — ¥I phần tư Œ æ ‡ ¸ æ Ž › a ˆ © æ ¯ ” e ‡ Œ a º ž a œ ‹ æ — — c š „ a € Œ a ¸ a ¤® a … ¬ a œ ’ a €  e ™ Ÿ æ ² ¹ e phần tư ª I phần tư Œ a œ ¨ a º ž a ¸  c  điều torah e ™ „ e ¿ ‘ e  æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a Š æ city Œ  a € ‚ e © ² e ˆ ¹ c ‚ º eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a „ „ e  ¬ a ¯ Œ c ¿  a ¥" a ½ › a   a ¸ ‹ c š „ Zodiace ˆ ª e  ‹ a … ¬ a  ¸ æ ‰ € æ Œ  æ œ ‰ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ æ µ eve, e  a œ ¨ æ ” ¶ a ˆ ° æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ a ba phần tư Œ Œ "I a ‡ º a ‹ • a œ ¨ c ´ … æ µ, e ™ „ e ¿ ‘ a € Œ e ‰ ba phần æ điều torah ® e ± ª a ¨  c ˆ ba phần e ™ Ÿ a €  e ˆ ª æ ¯  æ ˆ ° e ¬ ¥a ° Ž a ½ ˆ e © … e €  e ‰ ¦ a € Œ æ ¢… æ điều torah ® a €  e ™ Ÿ a ‰  a ba phần € e điều torah a "œ  I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  e š ¨ a ba phần Œ æ Š “ c  ² a º † a º ” a   a ¹ ˜ a   a °  e ˆ ¹ e € ƒ e µ ° c š „ æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a € ‚ c ba phần Ž eve e  c ¨ ± I phần tư Œ a œ ¨ e điều torah æ "• ‘ a € Œ a ¸ a ¤® a … ¬ a œ ’ a €  e ™ Ÿ æ œ Ÿ e – “ I phần tư Œ c ” ± e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư a ° „ c š „ a … © æ ž š a ½ ˆ e  “ a ° Ž a ½ ˆ I phần tư Œ e  ½ a œ ¨ a € Œ æ ¢… æ điều torah ® a €  e ™ Ÿ e ™ „ e ¿ Carey barber ‘ 10 æ µ e ‡ Œ I phần tư ˆ c ´ „ 18.5 a … ¬ e ‡ Œ I phần tư ‰ e ™ • a € ‚

A € € a € € a ˆ † æ ž  e ª  c ‚ º I phần tư Œ a ¸ Š e ¿ Eve ° a º ‹ a ¶ e ƒ ½ a ½ ¿ A ba phần — a ¸ æ  ± a  Š c ´ … æ Carey barber µ æ µ, a Ÿ Ÿ c š „ e ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ e ® Š a ba phần — e ¶ Š a ba phần † e ¶ Š a  ± e š ª a € ‚ a … ¶ a ¯ ¦ I phần tư Œ a œ ¨ eve a o ´ a ¥æ – ° a ¸ € e phần tư ª e ¡  c ª  a ‰  I phần tư Œ æ ³ ¢æ – ¯ c  điều torah a €  e œ  c ˆ ba phần æ œ ¨ e Œ ² æ µ, a ³ ½ a ’ Œ e ˜ ¿ æ › phần tư c  điều torah c š „ a Š æ city Œ  a ’ Œ e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ a ¸  æ –, a ¢ž a Š I phần tư Œ a eve ¸ e ¦  a Ž Ÿ a › æ ˜ ¯ c ba phần Ž a phần tư Š e — œ a ¿ Carey barber ‚ c Š a phần tư µ a ’ Œ a phần tư Š æ œ — c Ÿ ³ æ ² ¹ e ² ¿ æ ˜ “ a  — a ˆ ° e ™  a ˆ ¶ a € ‚ c ba phần Ž eve e  c › ® a ‰  æ ´ ba phần a ‡ º a … © e ‰ ˜ e ˆ ª æ ¯  a ˆ ° a ¸ æ  ± æ ‡ ‰ a °  a, eve ´ a ¥a ± € a ‹ ¢I phần tư Œ e ™ ¤a º † a œ ¨ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ µ, a Ÿ Ÿ a ba phần … a ‘ ½ c š „ a € Œ c ¦  c ‰ ¹ a €  e ™ Ÿ e ˆ ª æ ¯  I phần tư Œ a € Œ e ‰ ba phần æ điều torah ® e ± ª a ¨  c ˆ ba phần a €  e ™ Ÿ Carey barber a ² a œ ¨ 11 æ œ ˆ 28 æ — ¥a  – e  “ e œ  c ˆ ba phần æ œ ¨ e Œ ² æ µ, a ³ ½ I phần tư Œ e € ² a … ¥æ ³ ¢æ – ¯ c  điều torah a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Một người lạ đã tấn công người đi bộ ở Paris, một người đã chết …"Chúa vĩ đại!"

Previous:"Nguồn cung cấp pin bán rắn thế hệ mới vào năm 2025"
Next:Hai người thiệt mạng trong một vụ nổ súng trên đường phố ở Bangkok, thái LAN …Phỏng đoán tội phạm cho sinh viên đại học
related articles
大发快3 Sơ đồ trang web

1234