大发快3

Home>Công tố viên nhật bản tuyên án tử hình cho những kẻ phóng hỏa Kyoto đã giết 36 người."Sự hung-ác và vô đạo"
Công tố viên nhật bản tuyên án tử hình cho những kẻ phóng hỏa Kyoto đã giết 36 người."Sự hung-ác và vô đạo"
Time:2020-07-13
Views:456

大发快3邀请码

  
LIVE      

Công tố viên nhật bản tuyên án tử hình cho những kẻ phóng hỏa Kyoto đã giết 36 người."Sự hung-ác và vô đạo"

大发快3

Công tố viên nhật bản tuyên án tử hình cho những kẻ phóng hỏa Kyoto đã giết 36 người."Sự hung-ác và vô đạo"

Nhật bản kyodo và đài truyền hình quốc tế NHK báo cáo rằng công tố viên nhật bản tuyên bố ngày 7 án tử hình đối với nghi phạm trong vụ hỏa hoạn phòng tranh hoạt hình Kyoto năm 2019 đã cướp đi mạng sống của 36 người.

Theo báo cáo, tại phiên tòa tòa địa phương ở Kyoto vào ngày hôm đó, tổng công tố viên đã kết án tử hình Obama, 45 tuổi, bị truy tố vì nghi ngờ giết người và phóng hỏa.

Công tố viên cho biết: "nạn nhân nhiều nhất trong lịch sử tòa án hình sự nhật bản.Bị cáo đã lên kế hoạch gây án dựa trên một vụ giết người mạnh mẽ, hiểu rõ mối nguy hiểm của việc đốt nhà bằng xăng dầu ".

Ông nhấn mạnh: "mặc dù nói rằng việc ăn cắp tranh của các công ty hoạt hình ảnh ảnh hưởng đến việc hình thành động cơ tội phạm, nhưng điều này không thể là một yếu tố để tránh bị hành hình".

Trước đó, luật sư bào chữa cho biết: "bị cáo bị rối loạn cảm xúc do bị ảo tưởng gây ra và không có khả năng phân biệt điều thiện và điều ác".Nhưng cơ quan công tố phủ nhận quan điểm này và nhận định rằng họ có khả năng chịu trách nhiệm hình sự.

Obama đã phóng hỏa tại xưởng phim hoạt hình ở quận Kyoto vào ngày 18 tháng 7 năm 2019. Vụ hỏa hoạn này đã giết 36 người và 33 người bị thương ở mức độ khác nhau.

Phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 9 năm nay, một ngày trước khi Obama xin lỗi những người sống sót và nói "tôi xin lỗi". Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng sau.

E ¬  a ± • a ¯ ° c º Œ e ¨ ª e ¿ Eve ª æ ‹ œ a ‹ c ´ ¹ e ¦ ™ æ ¸ ¯ æ ¸ › c ¢³ c – c • ¥a  Š e € ² c ¨ ‹

A € € a € € c ’ ° a ¢ƒ a  Š c ” Ÿ æ … ‹ a ± € a ± € e •, e ¬  a ± • a ¯ ° æ ˜ ¨ æ — ¥(e ¿ ª æ ‹ œ æ ™ ‚ e – “ 12 æ œ ˆ 5 æ — ¥) a œ ¨ e ˜ ¿ æ ‹ ‰ a phần tư ¯ e  ¯ a  ˆ e … ‹ e •, a œ ‹ e ¿ ª æ ‹ œ a ‡ º a ¸ c ” ± e ¦ ™ æ ¸ ¯ e  e ¿. ª æ ‹ œ c ¶ “ æ ¿ Ÿ e ² ¿ æ ˜ “ e ba phần ¦ a º ‹ e ™ • a €  e ¦ ™ æ ¸ ¯ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city ¸ æ œ ƒ a  Š e ¦ ™ æ ¸ ¯ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – e được – city a điều torah ‡ a  ˆ e ba phần ¦ c š „ e … ’ æ œ ƒ I phần tư Œ a ½ œ a eve ¸ æ — ¨ æ phần tư ” e ¬ › eve a ‹ c ´ ¹ e ¦ ™ æ ¸ ¯ c š „ æ ¸ › c ¢³ c – c • ¥a ’ Œ e € ² c ¨ ‹ a € ‚

A € € a € € e … ’ æ œ ƒ a ba phần tư Œ Œ "I e ¬  a ± • a ¯ ° a ’ Œ a  ƒ e ˆ ‡ a € Š e  ¯ a  ˆ a œ ‹ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – æ ¡ † æ ž ¶ a … ¬ c ´ „ a € ‹ c, c ´ „ æ – ¹ a ¤" æ œ ƒ c ¬ ¬ 28a ± † æ œ ƒ e ° (æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a ¤" æ œ ƒ) c š „ e ¦ ™ æ ¸ ¯ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city ¸ æ œ ƒ eve a điều torah e ¡ ¨ a œ ˜ a €  a ° ˆ æ ¥a º º a điều torah được a city  Š e  ’ a ¹ ´ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city º ¤æ µ  a € ‚ e ™ ¤a º † c  ba phần a ´ c š „ e  ’ a ¹ ´ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ được a city ¤– I phần tư Œ a º ¦ æ œ ‰ c ´ „ c ™ ba phần a   a œ ¨ e ¦ ™ æ ¸ ¯ c š „ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ e € city  e  Ž e ¦ – a ƒ  a  ƒ e ˆ ‡ a € ‚

A € € a € € e ¬  a ± • a ¯ ° a œ ¨ e … ’ æ œ ƒ a ¸ Š e ‡ ´ e ba phần æ ™ ‚ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e  ’ a ¹ ´ a, ¥c ¨ ‹ a ¸ city c š „ a ‰ µ æ – ° æ €  c ¶ a €  a ° ˆ æ ¥æ Š € e ¡ “ a œ ¨ æ ‡ ‰ a °  æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a  Š e  ½ a ¯ ¦ a  ¯ æ Œ  c º Œ c ™ phần tư a ± • e ‡ ³ e — œ e ‡  e ¦  a € ‚ eve a – a  ‘ a  „ a º º e ¬ › e ¿ ° æ ¸ › c ¢³ e ½ ‰ a ž ‹ æ ‰ € a ¸ ¶ a ba phần † c š „ a  „ æ – ¹ e  ¢c ¶ E ‰ ² æ © Ÿ e  ‡ I phần tư Œ a ’ Œ a °  a ° ˆ æ ¥a º º a điều torah city c š „ æ Œ ‘ æ ˆ ° a € ‚ eve a – a ‹ ‰ a ‹ µ a ¤" a ® ¶ c ¹ phần tư c º Œ a œ ¨ eve a º e ¨ a  ¯ æ Œ  c º Œ c ™ phần tư a ± • æ œ ª a ba phần † æ ‰ ® æ phần tư ” e ‡  e ¦  e "’ e ‰ ² I phần tư Œ a ½ œ a ‡ º e ² Eve ¢c  a € ‚

A € € a € € a  Œ æ — ¥æ — © a ¸ Š I phần tư Œ e ¬  a ± • a ¯ ° a ’ Œ e ² ¡ C ¶ “ a º ‹ a ‹ ™ a  Š a º được a city ‹ ™ a ± € a ¸ ¸ a eve leibovitz c "˜ æ › ¸ Carey barber e • (e ² ¡ C ¶ “ a º ‹ a ‹ ™) c ” „ c ba phần Ž e – ‡ a ‰  a ba phần € e € ƒ a ¯ Ÿ e ¦ ™ æ ¸ ¯ a … ¬ a  ¸ a ‰ µ a † o c "‘ æ Š € æ – phần tư e ¿ ª æ ‹ œ e ³ phần tư c ‰ © a ¸ a ¿ ƒ c š „ e … c › ® I phần tư Œ e €  e  Ž æ ‡ ‰ c ” ¨ a … ¶ c ” ¢a “  iPainti phần tư Œ a  ¯ æ œ ‰ æ • ˆ a œ ° e ™  a ½ Ž eve a º c ¯ ‰ c ‰ © c š „ e ¡ ¨ e  ¢æ º được a city º ¦ a ’ Œ a ® ¤a … "æ º được a city º ¦ I phần tư Œ æ œ ‰ a Š © æ ¸ › a ° ‘ eve a º c ¯ ‰ c ‰ © c © º e ª ¿ c ¹ city c µ ± c š „ e ƒ ½ æ º  æ ¶ ˆ e € — a € ‚

A € € a € € a ¸ ‹ a  ˆ I phần tư Œ e ¬  a ± • a ¯ ° a ’ Œ c ” „ c ba phần Ž e – ‡ a º ¦ a  ƒ e "€ e ¦ ™ æ ¸ ¯ c" ‘ æ Š € œ a ’ a œ ’ a  € a … ¬ a  ¸ I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ e  ¬ æ œ ‰ æ ¦ ‚ a ¿ Carey barber µ a ¥a ½ œ a ® ¤a  Š Neuron Digitala œ ¨ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a ¤" æ œ ƒ c š „ a ± • a ½  I phần tư Œ e  ½ a  – a  ƒ a ± • a • † eve a ‹ c ´ ¹ a ¤š a € ‹ c ¶ e ‰ ² c "‘ æ Š € a € ‚

A € € a € € e ¬  a ± • a ¯ ° a œ ¨ 12 æ œ ˆ 6 æ — ¥(e ¿ ª æ ‹ œ æ ™ ‚ e – “) a ° ‡ a ‡ º a ¸ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a ¤" æ œ ƒ c š „ a ¸ a œ ‹ e "’ e ‚ Š æ œ ƒ e được – city a điều torah ‡ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ – phần tư æ ™ š a ¸ Š c µ  æ  Ÿ e ¡ Œ c ¨ ‹ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Công tố viên nhật bản tuyên án tử hình cho những kẻ phóng hỏa Kyoto đã giết 36 người."Sự hung-ác và vô đạo"

Previous:"Sự hợp nhất của oxia nhật bản và chất bán dẫn kỹ thuật số miền tây hoa kỳ."
Next:Byd, trung quốc giảm giá một lần nữa, mục tiêu 3 triệu xe cả năm, đi tất cả
related articles
大发快3 Sơ đồ trang web

1234