大发快3

Home>Ông ấy là kiến trúc sư và tôi là người phụ trách
Ông ấy là kiến trúc sư và tôi là người phụ trách
Time:2019-12-22
Views:1165

大发快3平台

  
LIVE      

Ông ấy là kiến trúc sư và tôi là người phụ trách

大发快3

Ông ấy là kiến trúc sư và tôi là người phụ trách

Theo báo cáo của nhật báo Wall Street và thời báo New York, munger là đối tác kinh doanh thân thiết nhất của buffett và là trợ lý giỏi nhất. Nói về mối quan hệ giữa hai người, buffett nói, "anh ấy là kiến trúc sư, tôi là người phụ trách."

Munger và buffett sinh ra ở Omaha, Nebraska, hoa kỳ, nhưng munger lớn hơn buffett 7 tuổi, và họ không hề biết nhau trong thời thơ ấu. Vào năm 1959, hai người gặp nhau tại một bữa tiệc tối, sau đó gọi điện thoại hầu như mỗi ngày để trao đổi thông tin về việc đầu tư. Buffett được biết đến với việc đầu tư vào "điếu thuốc lá", mua một công ty đang gặp khó khăn với giá rẻ như nhặt một điếu thuốc còn sót lại. Nhưng munger đã khuyên buffett bỏ chiến lược này và chọn mua những doanh nghiệp chất lượng với giá hợp lý. Buffett đã chấp nhận lời khuyên của ông và nói rằng công ty barshire được xây dựng theo bản thiết kế của munger.

Buffett đặt tên cho munger là "kẻ phản đối" bởi vì hắn từ chối nghiêm ngặt các dự án đầu tư tiềm năng, bao gồm cả những dự án đầu tư mà buffett có thể đã làm. Nhưng buffett thường nghe theo munger một cách kín đáo. Năm 1972, munger thuyết phục buffett mua lại công ty kẹo California, xi shi, với 25 triệu đô la. Buffett sau đó nói rằng việc mua lại này chấm dứt việc đầu tư vào "điếu thuốc lá" của ông. Vào năm 2019, tại cuộc họp cổ đông của công ty barshire, ông thông báo rằng lợi nhuận từ việc mua lại xi shi là trên 8000%. Tại hội nghị cổ đông năm ngoái, buffett đã mang kẹo đến cho tôi và Charlie. Munger cố gắng ăn.

Eve I ¿ A “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c ª  e ¥² e ¨ ˆ a Š ƒ æ — © e  ž c ˜ a ¯ "eve † a ¥c „ ¡ E ¦ – e ¦ a ‘ Š

A € € a € € œ a – I phần tư š eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ƒ ¨ e š Š 1 æ — ¥a °  e Ž – æ  ± e € ¶ e, ¯ æ ’ ’ a † o e ƒ ¨ a ˆ † a œ ° a  € a º ¤e € š a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š a € Š c ´  c ´ „ æ ™ ‚ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ba phần Ž a ª ’ 11 æ œ ˆ 30 æ — ¥æ Š e œ city ² I phần tư Œ æ ¹ æ “ š c  ² a ba phần — c š „ a ¸ € eve c ³ a ˆ — æ – ‡ eve a ¶ a €  e ƒ µ eve a ¶ a ’ Œ æ Ž ¡ E ¨ ª a ¿ ¡ Eve æ  ¯ I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ¹ e  ¢a ¸ € a ¹ ´ a ¤š a ‰  a ° ± a ba phần — a ˆ ° a ¸ € eve a ½ æ œ ‰ e — œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ c ª  e ¥² e ¨ ˆ a Š ƒ I phần tư Œ a ½ † eve a ¥e ‰ ² a ˆ — eve e  æ – ¹ a ’ Œ æ ƒ … a ± a ® ˜ a “ ¡ E ª  c ‚ º e © ² e ¨ ˆ a Š ƒ a ¸  a ˆ ‡ a ¯ ¦ e š › I phần tư Œ a € Œ a ¯ ¦ æ – ½ e µ, a ba phần † a ¤ª a › ° e › điều torah a º † a €  a € ‚ a °  æ – phần tư e © ² c ˆ † æ – ™ I phần tư Œ eve a ¥eve e  æ – ¹ a ’ Œ eve a ¥a œ ‹ a ® ¶ a ® ‰ a … ¨ a ± € æ ‹ ’ c µ • c ½ ® E © • a € ‚

A € € a € € a ± e  “ c ¨ ± I phần tư Œ æ œ ‰ e — œ æ – ‡ eve a ¶ e ¢được a city leibovitz ¥e ‰ ² a ˆ — æ ” ¿ A º œ a ‘ ½ a   c ‚ º a € Œ e € ¶ a ˆ © a “ ¥c ‰ † a €  I phần tư Œ e € ™ eve a ½ c ´ „ 40e  c š „ æ – ‡ eve a ¶ æ ² ’ æ œ ‰ c µ ¦ a ‡ º e ¥² æ “ Š a  ¯ e ƒ ½ c ™ phần tư c ” Ÿ c š „ æ ™ ‚ e – “ I phần tư Œ a ½ † e €  a ¸ € æ ¦ ‚ e ¿ ° a º † æ ½ › a œ ¨ e ¥² æ “ Š c š „ a … o e được ” city e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € a € Š c ´  æ ™ ‚ a € ‹ c ¨ ± I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ eve a ¥a € Œ e © š a º º c š „ c ² ba phần c ¢º æ € "e  µ a ba phần ª a º † e € ™ a ¸ € e ¨ ˆ a Š ƒ a €  a € ‚ e € ™ eve a ½ æ – ‡ eve a ¶ a ¸ æ   a ˆ ° c š „ e ¨ ˆ a Š ƒ a Œ … æ ‹ ¬ a œ ¨ e ¥² æ “ Š e – ‹ a "‹ æ ™ ‚ e € ² e ¡ Œ a ¯ † e › † c š „ c  c ® a city ½ ˆ æ eve ” æ “ Š I phần tư Œ c ” ¨ c „ ¡ A º º æ © Ÿ æ ‘ æ "¯ € e ‚ Š a ¢ƒ æ ² ¿ C, š c š „ æ ”  a ƒ  e a ’ Œ e ‡ ª a ‹ • æ © Ÿ æ  "I phần tư Œ æ"  æ ‰ ‹ a ¹ ˜ a   eve æ ‘ c ¿ ” a ‚ ˜ a €  e ¨ Ž æ ‘ © æ ‰ ˜ eve e Š æ ˆ – æ ¥e ¡ Eve Œ e € ² a … ¥a ¥e ‰ ² a ˆ — a ” € a ” € e € Œ e € ™ a ¸ € a ˆ ‡ e ƒ ½ a œ ¨ 10 æ œ ˆ 7 æ — ¥c š „ e ¥² æ “ Š a ¸ c ™ phần tư c ” Ÿ a € ‚

A € € a € € a eve Ž a ¹ ´ a ¸ € eve a ½ eve e  a º ‹ e © • a phần tư ° e ¡ Eve ¯ c ¤º I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — e ª  c ‚ º a ¸ Š e ¿ ° e ¨ ˆ a Š ƒ a ba phần — a ˆ ° a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ æ ‰ ¹ a ‡ † e ‚ „ c ‚ º æ ™ ‚ e  Ž æ — © a € ‚ eve a Š a ¹ 7 ´ æ œ ˆ I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ ƒ … a ± e ƒ ¨ e – € a ¸ € a   a ˆ † æ ž  a ¸ city c ™ phần tư a ‡ º e ¦ a ‘ Š I phần tư Œ c ¨ ± a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a, ² c ¶ “ e € ² e ¡ Œ a º † a ¸ € æ ¬ ¡ e ˆ ‡ e © ² e ¨ ˆ a Š ƒ e ¡ ž a phần tư một phần c š „ e ¨ “ c o ´ æ phần tư ” c ¿ ’ I phần tư Œ e € ™ æ ˜ ¯ a ¸ € a € ‹ a € Œ æ — ¨ a œ ¨ c ™ phần tư a ‹ • æ ˆ ° c ˆ c š „ e ¨ ˆ a Š ƒ a €  I phần tư Œ a ½ † a ¸ € a   a ¯ © e – ± e © ² e © • a phần tư ° c š „ eve e  a ® ˜ a °  æ ¤a ¸  eve a ¥c ‚ º c „ ¶ a € ‚

A € € a € € æ “ š æ ‚ ‰ I phần tư Œ e € ™ eve a ½ eve a điều torah e ™ Ÿ c ‚ º a € Œ e € ¶ a ˆ © a “ ¥c ‰ † a €  c š „ æ – ‡ eve a ¶ a œ ¨ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — eve e  æ – ¹ a ’ Œ æ ƒ … a ± e ƒ ¨ e – € e ˜ a ° Ž a ± ¤eve a ¸ a điều torah c ‚ º æ µ  a ‚ ³ I phần tư Œ a ½ † a ° š a ¸  æ ¸ … æ ¥š eve a ¥c ¸ ½ c  † a … a ¡. ” a ° phần tư a º ž e ƒ ¡ Eve æ ˆ – a … ¶ a – æ ” ¿ A º œ e được ˜ a city ± ¤æ ˜ ¯ a  ¦ c œ ‹ a ˆ ° a º † e © ² æ – ‡ eve a ¶ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Ông ấy là kiến trúc sư và tôi là người phụ trách

Previous:Sự ấm lên có ảnh hưởng gì?
Next:Cuộc chiến mặt đất đang đến gần ở gaza và mặt trận thứ hai đang rất lo lắng
related articles
大发快3 Sơ đồ trang web

1234